Климатизация

МУЛТИКЛИМА ЕООД проектира и изгражда инсталации с термопомпи, разгледайте различните варианти и научете повече за тях

Сред възможностите е използването на една система както за охлаждане, така и за отопление. Твърди се, че някои системи позволяват дори пренасянето на топлина от едната част на сградата към другата.

A Heliotherm heat pump is a sensible system to heat a building in winter. Moreover, Heliotherm heat pumps can also provide pleasant cool room temperatures during the summer.