Термопомпи

МУЛТИКЛИМА ЕООД проектира и изгражда инсталации с термопомпи, разгледайте различните варианти и научете повече за тях

Рекуперацията при системите за отопление, вентилация и климатизация означава използването на отработен въздух, за да се затопли или охлади пресен такъв. Тя често се използва, за да се увеличи ефективността на тези системи, да се свият енергийните нужди и реализират икономии на електроенергия.

Изсушаването на въздуха в закрити плувни басейни осигурява приятен вътрешен климат и надеждно противодейства на структурните щети от твърде многото влага – и това с ниска консумация на енергия.